Meetmethoden-Overgewicht

Wat is overgewicht?

Overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) zijn abnormale of buitensporige opeenhopingen van vet die de gezondheid kunnen beïnvloeden (WHO, 2006).

Wat Betekent BMI?

Om te bepalen of iemand ondergewicht, overgewicht of ernstig overgewicht heeft wordt gebruik gemaakt van de BMI (Body Mass Index).

BMI is de verhouding tussen gewicht in kg gedeeld door lengte in het kwadraat (kg/lengte x lengte).

Weergave van de BMI ingedeeld in categorie:
Ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht. (WHO, 2006)

Tabel1

CategorieMBI (KG/M²)
Normaal gewicht18,50-24,99
Overgewicht>25,0
Matig overgewicht25,0-29,99
Ernstig overgewicht>30
niveau 130,0-34,9
niveau 235,0-39,9
niveau 3>40

Bron: RIVM

Ander meetmethoden zijn de buikomvang en huidplooi meting. Deze methoden zijn ook goede indicatoren om te bepalen of iemand overgewicht of ondergewicht heeft.

Buikomvang

Door de middelomtrek te meten wordt de buikomvang bepaald. Dit is een goede indicator om te weten of iemand veel buikvet heeft. Te veel buikvet kan gezondheidsrisico’s vergroten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Om gezondheidsrisico’s te voorkomen zijn richtlijnen opgesteld in verschillende categorieën waarbij €de omtrek bij volwassen mannen en vrouwen is bepaald.

Tabel 2. Meetwaarden weergeven in centimeters buikomvang.

categorievrouwenmannen
Ondergewicht68cm of minder79 cm of minder
Normaal gewicht 68-80 cm 79-94 cm
Licht overgewicht80-88 cm 94-102 cm
Overgewicht88 cm of meer102 cm of meer

Bron: CBO, 2008

De huidplooimeting

Met de huidplooimeting wordt de dikte van de huidplooi bepaald. Deze meting geeft de hoeveelheid onderhuidsvet aan. Hiermee kan een totale lichaamsvetmassa worden berekend(Nooyens et al, 2007).

In onze praktijk zijn alle drie meetmethoden mogelijk, maar de meest gebruikte zijn de BMI en buikomvang. Samen geven deze twee methoden nauwkeurig het gewichtsverloop aan. Wanneer iemand gewicht verliest nemen de BMI en buikomvang af.