Acties

  •  KANKER PREVENTIE WEEK 
    (7 t/m 15 mei 2011)
    Dietistenpraktijk Trutchka steunt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in de Preventie Week door €2,- voor iedere nieuwe inschrijving te doneren en al haar clienten te attenderen op de noodzaak van meer onderzoek. Geef kanker geen kans. www.wereldkankeronderzoekfonds.nl

 

  • 4 behandeluren uit het basispakket in 2012? TIJD voor ACTIE!

Vrijdag 10 juni heeft het kabinet, op voorstel van Minister Edith Schippers, besloten o.a. de dieetadvisering uit de basisverzekering te schrappen. De NVD is overvallen door deze maatregel en het lijkt nogal willekeurig te zijn gebeurd. Uit de toelichting die de NVD heeft gekregen van VWS blijkt dat er geen onderbouwing is en niet duidelijk wat deze maatregel op termijn kan kosten. Uiteraard laat de NVD het hierbij niet zitten. We ondernemen een aantal acties, maar hebben daarbij uw ondersteuning ook hard nodig.

 De NVD heeft de volgende acties uitgevoerd c.q. gepland:
Brandbrief naar de Minister: insteek van de brief is dat we schrappen onaanvaardbaar vinden

Persbericht ANP
• Uitgebreide brief met vragen voor het Algemeen Overleg naar woordvoerders VWS in de Tweede Kamer en politieke partijen
• Actie vanuit diëtisten en patiënten/cliënten om steunbetuigingen te verzamelen die in de week van het AO worden aangeboden aan politieke partijen
• Steun organiseren vanuit patiëntenorganisaties, koepelorganisaties,verwijzers, andere zorgverleners, wetenschappers, en andere relevante partners..

Vorig jaar tijdens de actie ''Tientje van Klink'' heeft u allen op verschillende wijze u steun betuigd of actie ondernomen om de Minister te laten inzien dat deze maatregel niet in het belang is van de patiënt. Graag doen wij wederom een beroep op u om daar waar mogelijk steun te betuigen in de vorm van het onderschrijven van de acties van de NVD.

Teken daarom de petitie!

Kijk voor alle actuele informatie op de website > beroepsinformatie > dieetadvisering uit basispakket, u vindt de directe link ook op de home onder 'snel naar'.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!