Onderzoeksprojecten

 Deelname aan project MONDAY

Diëtistenpraktijktrutchka doet  sinds 1 november 2020  mee aan het MONDAY (Monitoring Nutritional Status and Dietary Intake) programma. MONDAY is een langlopend en landelijk onderzoeksprogramma om het belang van diëtistisch handelen bij thuiswonende patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding aan te tonen.

MONDAY is gericht op het monitoren van de voedingsinname en voedingstoestand van patiënten met (risico op) ondervoeding die worden behandeld door de eerstelijnsdiëtist. Hiermee wordt op grote schaal inzicht verkregen in het diëtistische handelen bij de eerstelijns dieetbehandeling van (risico op) ondervoeding. Op deze wijze beogen we het evidence based handelen door diëtisten te vergroten om daarmee diëtistische zorg bij thuiswonende patiënten met (risico op) ondervoeding verder te kunnen verbeteren.

Wat is MONDAY?
MONDAY is practice-based onderzoek opgezet vanuit de Hanzehogeschool Groningen, als onderdeel van het SIA SPRONG FAITH research programma (www.faithresearch.nl/projecten).

Binnen MONDAY leggen wij systematisch gegevens vast over:
• Het verloop in de voedingsinname en de voedingstoestand;
• Het behalen van dieetbehandeldoelen bij patiënten met (risico op) ondervoeding;

De werkwijze binnen MONDAY is geheel in overeenstemming met de landelijke Richtlijn Ondervoeding. Dit onderzoek levert daarom geen extra belasting of risico’s op voor de patiënt, gezien de patiënten de standaardzorg van ons ontvangen die ze nodig hebben.

Wij ontvangen vanuit de Hanzehogeschool Groningen een frequente terugkoppeling van geanonimiseerde onderzoeksresultaten gerelateerd aan onze praktijk. In de MONDAY brochure vindt u meer informatie over het MONDAY programma.

Waarom doen wij mee aan het MONDAY programma?
Ondervoeding kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, ongeplande en langere ziekenhuisopname(s) en verhoogt de kans op verscheidene complicaties

1

. Effectieve dieetbehandeling door de diëtist kan helpen de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren en complicaties te verbeteren of zelfs te voorkomen

2

. Bovendien kan tijdig starten van adequate dieetbehandeling leiden tot verlaging van de zorgbehoefte van patiënten

2

. Met MONDAY beogen we de kwaliteit van zorg te verhogen van bestaande diëtistische behandeling bij thuiswonende patiënten met (risico op) ondervoeding.

Bronnen:

1.     Freijer K, Lenoir-Wijnkoop I, Russell CA et al. The view of European experts regarding health economics for medical nutrition in disease-related malnutrition. Eur J Clin Nutr 2015;69(5):539-45(style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:
auto;text-indent:-18.0pt;line-height:15.0pt;mso-line-height-rule:exactly;
mso-list:l0 level1 lfo1")

2.     Van der Heijden E, Schols JMGA, Van Binsbergen JJ et al. Tijdschr Gezondheidswetensch 2009;87:9:343(style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;
text-indent:-18.0pt;line-height:15.0pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-list:
l0 level1 lfo1")