Werkwijze

Een eerste consult duurt ongeveer 45 minuten -1 uur, een vervolgconsult maximaal 30 minuten.

Een consult houdt in directe en indirecte tijd. directe tijd is van diëtist tot cliënt en indirecte tijd is de tijd die wordt gebruikt voor het verwerken van de administratie.

Tijdens het eerste consult worden de persoonlijke gegevens genoteerd en werkwijze diëtist uitgelegd.
Nadat de hulpvraag of verwijsdoel is besproken wordt een voedingsanamnese afgenomen. Dit houdt in dat de diëtist vragen stelt die betrekking kunnen hebben op het voedingsprobleem. Uw doelen worden besproken.
De diëtist kan op basis van deze gegevens een behandelplan opstellen. De diëtist geeft een voorlopig advies en indien nodig wordt een eetdagboekje meegegeven.

Tijdens de vervolgconsulten worden nagegaan of de adviezen het gewenst effect hebben bereikt. Indien nodig worden de knelpunten besproken en nieuwe doelstellingen samengesteld.